Τεχνική Υποστήριξη

Home / Τεχνική Υποστήριξη

H MARON-ELECTRONICS προσφέρει υπηρεσίες για έργα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων :

– Προμελέτη και εκτίμηση προϋπολογισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης EV
– Έκδοση των απαραίτητων αδειών κατασκευής για το έργο.
– Εκπόνηση των ηλεκτρολογικών μελετών.
– Πραγματοποίηση ή επίβλεψη της υλοποίησης των εργασιών εγκατάστασης.
– Έλεγχος και επικύρωση της τήρησης των προδιαγραφών σχεδιασμού.
– Εκπαίδευση των χειριστών της εγκατάστασης φορτιστή EV
– Εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης, της προβλεπτικής συντήρησης και της έκτακτης συντήρησης της εγκατάστασης.