Η Εταιρία

Home / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MARON ELECTRONICS Μ.Ι.Κ.Ε.

Ο σκοπός της  Maron Electronics Μ.Ι.Κ.Ε. , που ιδρύθηκε το 2023, είναι να παρέχει αφενός αξιόπιστες υπηρεσίες Βιομηχανικής Πληροφορικής & αυτοματισμών  και αφετέρου να προσφέρει προιόντα  και υπηρεσίες ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη.

Αυτό το πεδίο εφαρμογής επιτυγχάνεται με την εφαρμογή δύο στρατηγικών:

  • Να προωθεί στην Ελλάδα κορυφαία προϊόντα Αυτοματισμών και Ηλεκτροκίνησης, από κατασκευαστές  με ενεργό συμμετοχή παγκοσμίως στην τεχνολογική εξέλιξη της βιομηχανικής πληροφορικής και των ηλεκτρονικών.
  • Να αναπτύξει και να υποστηρίξει Συστήματα Ελέγχου για τους πελάτες μας, εφαρμόζοντας τη γνώση και την εμπειρία μας στις προκλήσεις αιχμής των παραγωγικών διεργασιών τους
  •  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πλήρης επωνυμία : MARON ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός Τίτλος: MARON-ELECTRONICS
Διεύθυνση : Κηφισίας 44, κτίριο Γ , 15125 , Αθήνα
ΑΦΜ: 802148342
Αριθμός ΓΕ.Μ.Η. = 170922401000
sales@maron-electronics.gr
tel. No : +30-6980-785429

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΡΕΙΑΣ MARON ELECTRONICS