Λύσεις

Home / Λύσεις

H MARON-ELECTRONICS προσφέρει υπηρεσίες για έργα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων :

Σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο με Εναλλασσόμενο Ρεύμα AC

Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) > Τα AC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-1, για Mode 3 σταθμούς φόρτισης. > H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα  για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο οικιακής χρήσης είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

H επιτρεπόμενη AC ικανότητα ισχύος ανά όχημα για τα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι:

a. Ισχύς από 3.5 kW έως 7.4 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 230±10%V (1Φ)
b. Iσχύς από 7.4 kW έως 22 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)
c. Iσχύς από 23 kW έως 44 kW. Επίπεδο τάσης εισόδου: 400±10%V (3Φ)

Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-2 (ΤΥΠΟΣ-2).

Σημείωση1: Σε περίπτωση εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης με περισσότερες από μία εξόδους (ρευματοδότες), τότε η ισχύς του σημείου ορίζεται ως το άθροισμα της εγχεόμενης ισχύος στα Η/Ο, όταν οι ρευματοδότες λειτουργούν ταυτόχρονα στη μέγιστη ικανότητα ισχύος τους

Σημείωση2: ένας σταθμός επαναφόρτισης μπορεί να έχει πολλά σημεία επαναφόρτισης, καθένα από τα οποία φιλοξενεί έναν φορτιστή με όλο τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισμό για δικτύωση, ισορροπία φορτίου και άλλες λειτουργίες.

Σημεία Επαναφόρτισης Η/Ο με Συνεχές Ρεύμα DC

Τα DC σημεία επαναφόρτισης θα πρέπει να είναι συμβατά με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61851-23, για Mode 4 σταθμούς φόρτισης.
a) Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης οικιακής χρήσης είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 22 kW.
b) Η επιτρεπόμενη DC ικανότητα ισχύος για τα σημεία επαναφόρτισης για χρήση σε θέσεις στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση είναι: Ισχύς από 3.5 kW έως 50 kW.
Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματοδότες θα πρέπει να πληρούν τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 62196-3 (ΤΥΠΟΣ 3)

Local Management Software

Η τοπική λειτουργία ενός έξυπνου φορτιστή γίνεται από εφαρμογή πληροφορικής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα του κατασκευαστή του φορτιστή / σημείου επαναφόρτισης. Αυτή η εφαρμογή διατίθεται χωρίς κόστος .
Η επικοινωνία φορτιστή – κινητού τηλεφώνου υλοποιείται είτε μέσω blutooth ή μέσω Wifi δίκτυο του σπιτιού ή της επιχείρησης.

Η τοπική λειτουργία επιτρέπει
Α) την ρύθμιση παραμέτρων για την λειτουργία του φορτιστή
Β) τον προγραμματισμό στο χρόνο μιας φόρτισης
Γ) Την άμεση εκκίνηση ή σταμάτημα της φόρτισης
Δ) Την παρακολούθηση της φόρτισης.
Ε) κτλ.

Λογισμικά Απομακρυσμένης Διαχείρισης Σημείων Επαναφόρτισης

To σημείο επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
a) Να διαθέτει δυνατότητα αποδοχής, λήψης και επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου βάσει του πρωτοκόλλου OCPP v1.6 ή μεταγενέστερης έκδοσης αυτού, με σκοπό την:
i.Διαχείριση ενεργού ισχύος**.
ii.Προσαρμογή ισχύος έπειτα από λήψη εξωτερικής εντολής (π.χ. ορισμός setpoint).
iii.Μέτρηση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας και αποστολής αυτών .
b) Να διαθέτει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας με σκοπό την ασφάλειά του έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

**Σημείωση: Ως διαχείριση ενεργού ισχύος ορίζεται ο έλεγχος της ισχύος την οποία διακινούν οι υποδομές επαναφόρτισης Η/Ο με συνεχή ή κλιμακωτή ρύθμιση (αύξηση ή μείωση), η οποία μπορεί να επιτυγχάνεται και με σύνδεση/αποσύνδεση επιμέρους υποδομών.